Prosta przeglądarka zdjęć w jQuery – wykorzystanie metody .each()

Przedstawię sposób użycia metody .each() na przykładzie prostej przeglądarki zdjęć. Przeglądarka ta jest naprawdę prymitywna i nie powinna być wykorzystywana w większych projektach.

Zacznijmy od podstawowej struktury HTML:

<div id="images">
 <img src="http://lorempixel.com/400/200/sports/1/"
   alt="" data-idi="a1" />
 <img src="http://lorempixel.com/400/200/sports/2/"
   alt="" data-idi="a2" />
 <img src="http://lorempixel.com/400/200/sports/3/"
   alt="" data-idi="a3" />
 <img src="http://lorempixel.com/400/200/sports/4/"
   alt="" data-idi="a4" />
</div>
<div id="thumbs">
 <button data-idb="a1">
 <img src="http://lorempixel.com/50/50/sports/1/" alt="" />
 </button>
 <button data-idb="a2">
 <img src="http://lorempixel.com/50/50/sports/2/" alt="" />
 </button>
 <button data-idb="a3">
 <img src="http://lorempixel.com/50/50/sports/3/" alt="" />
 </button>
 <button data-idb="a4">
 <img src="http://lorempixel.com/50/50/sports/4/" alt="" />
 </button>
</div>

Powyższy kod wyświetli 4 zdjęcia wraz z miniaturkami pod nimi. Struktura nie wymaga żadnych wyjaśnień, poza użyciem własnych atrybutów data-*, łączących miniaturki z odpowadającymi im zdjęciami.
Strona jest oczywiścia statyczna, więc dodajmy trochę kodu JavaScript, zaraz przed zamknięciem tagu </body>:

<script src=
 "//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js">
</script>
<script>
 (function($) {
  $('#images img').hide();
  $('#images img').first().show();
  $('#thumbs button').on( "mouseover", function(e) {
   var idb = $(this).data("idb");
   $('#images img').hide();
   $('#images').find("[data-idi='" + idb + "']").show();
  });
 })(jQuery);
</script>

Krótkie objaśnienie powyższego skryptu:

 • 4. linijka ukrywa wszystkie obrazki z diva o id #images
 • 5. linijka pokazuje pierwszy obrazek w divie o id #images
 • 6. linijka wywołuje anonimową funkcję zwrotną dla zdarzenia onmouseover dla buttonów w divie o id #thumbs
 • w funkcji tej tworzona jest zmienna idb, która przechowuje id przycisku dla którego wystąpiło zdarzenie onmouseover; id jest pobierane z atrybutu data-idb
 • następnie ponownie chowane są wszystkie obrazki
 • po czym pokazywany jest obrazek odpowiadający klikniętej miniaturce

Okay, strona zyskała na dynamiźmie – teraz najeżdżając na miniaturkę zmiania się duże zdjęcie powyżej.

Ale załóżmy, że chcemy dodać kilka zbiorów takich obrazków wraz z miniaturkami. Rozbudujmy zatem HTML:

<div class="thumbs" data-set="1">
 <button data-idb="a1">
  <img src="http://lorempixel.com/50/50/sports/1/" alt="" />
 </button>
 <button data-idb="a2">
  <img src="http://lorempixel.com/50/50/sports/2/" alt="" />
 </button>
 <button data-idb="a3">
  <img src="http://lorempixel.com/50/50/sports/3/" alt="" />
 </button>
 <button data-idb="a4">
  <img src="http://lorempixel.com/50/50/sports/4/" alt="" />
 </button>
</div>
<div class="images" data-set="2">
 <img src="http://lorempixel.com/400/200/people/1/"
    alt="" data-idi="b1" />
 <img src="http://lorempixel.com/400/200/people/2/"
    alt="" data-idi="b2" />
 <img src="http://lorempixel.com/400/200/people/3/"
    alt="" data-idi="b3" />
 <img src="http://lorempixel.com/400/200/people/4/"
    alt="" data-idi="b4" />
</div>
<div class="thumbs" data-set="2">
 <button data-idb="b1">
  <img src="http://lorempixel.com/50/50/people/1/" alt="" />
 </button>
 <button data-idb="b2">
  <img src="http://lorempixel.com/50/50/people/2/" alt="" />
 </button>
 <button data-idb="b3">
  <img src="http://lorempixel.com/50/50/people/3/" alt="" />
 </button>
 <button data-idb="b4">
  <img src="http://lorempixel.com/50/50/people/4/" alt="" />
 </button>
</div>

Rozbudowania wymaga także skrypt JS:

<script type="text/javascript">
(function() {
 var imgs = $('.images');
 $('.images img').hide()
 $.each(imgs, function(index, val) {
   $(val).children(":first").show();
   $('.thumbs button').on( "mouseover", function(e) {
     var idb = $(this).data("idb"),
      set = $(this).parent().data("set");
     $('body').find("[data-set='" + set + "']").
                 children("img").hide();
     $('.images').find("[data-idi='" + idb + "']").
                         show();
   });
 });
})();
</script>

Funkcja .each()przyjmuje dwa argumenty:

 1. Tablicę elementów, na których wykonywana jest jakaś operacja
 2. Funkcja wywoływana dla każdego elementu tablicy

Anonimowa funkcja wywołana jako drugi argument metody .each() przyjmuje dwa argumenty klucz oraz wartość — odpwowiadające kolejnym elementom tablicy.

Na początku skryptu, w linii 4., ukryto wszystkie duże obrazki. Linia 6. pokazuje pierwsze duże zdjęcie dla każdego zestawu zdjęć.
Następnie, podobnie jak w pierwszym przypadku, wywoływane jest zdarzenie onmouseover, z tą różnicą, że za pomocą zmiennej set odpowiadającej atrybutowi data-set odróżniony zostaje dodatkowo zestaw zdjęć.

Działający przykład na JS Bin.

Tak jak napisałem wcześniej, taki skrypt nie powinien być jednak używany w większych projektach, gdzie występuje duża ilość elementów.
W powyższym przykładzie wszystkie zdjęcia są ładowane i wyświetlane, dopiero działanie skryptu JS powoduje ich ukrycie. W przypadku większej ilości obrazków takie rozwiązanie byłoby nieoptymalne i powodowałoby długie wczytywanie się strony. Zamiast tego należałoby użyć asynchronicznych wywołań AJAX dla ładowania dużych zdjęć.

SKOMENTUJ