Aliasy w linii poleceń Windows

Często używanym programem w pracy programisty jest wierz poleceń/terminal. W systemach uniksowych jest to rozbudowane narzędzie, pozwalające na wykonanie właściwie dowolnej operacji. W systemach Microsoftu linia poleceń jest nieco uboższa, ale przedstawię poradę wspomagającą pracę z tym narzędziem.

Uruchomienie przeglądarki, czy ulubionego edytora może odbywać się poprzez wpisanie całej ścieżki do pliku .exe, np.: "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe", co bez wątpienia jest uciążliwe przy wielu powtórzeniach. Pliki wykonywalne uruchamiane są z katalogów zawartych w zmiennej systemowej PATH. Do zmiennej tej możemy dodać ścieżkę do katalogu z przeglądarką, czy edytorem. Łatwiej jednak jest dodać alias, tworzony za pomocą polecenia doskey:

doskey fx="C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"

Teraz wpisanie w konsoli fx, spowoduje uruchomienie rzeczonej przeglądarki.

Warto na końcu dopisać $*, np.:

doskey ie="C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" $*

Dzięki temu, możemy dodać dowolny parametr po poleceniu. Dla przykładu, wpisanie ie example.com spowoduje otwarcie strony example.com w przeglądarce Internet Explorer. Podobnie dla edytora tekstowego:

doskey st="C:\Program Files\Sublime Text 2\sublime_text.exe" $*

Możemy teraz używać polecenia st z nazwami plików, czy katalogów.

Problem pojawia się gdy wyłączymy wiersz poleceń, bowiem aliasy zostają ustawione tylko do tego momentu i po ponownym uruchomieniu należy wpisywać je od nowa. Aby nie było to konieczne stwórzmy plik c:\env\aliases_cmd.bat o następującej zawartości:

@echo off
doskey st="C:\Program Files\Sublime Text 2\sublime_text.exe" $*
doskey fx="C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" $*
doskey ie="C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" $*

Następnie należy uruchomić narzędzie <code>regedit</code>, odnaleźć klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Command Processor i tam edytować, bądź utworzyć wartość o nazwie AutoRun, podając w niej ścieżkę do pliku z zapisanymi aliasami, w moim wypadku c:\env\aliases_cmd.bat. Dzięki temu, przy każdym uruchomieniu konsoli, wykonywany będzie plik tworzący aliasy.

Nieco inaczej sprawa ma się z programem PowerShell, którego można używać w zastępstwie standardowej linii poleceń. W tym przypadku składnia tworzenia aliasu wygląda nieco inaczej:

set-alias fx "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"

Nie ma potrzeby dopisywać na końcu znaków $*, bez nich nowo utworzony alias przyjmie opcjonalne parametry.

Natomiast aby zapewnić dostęp do utworzonych aliasów po każdym uruchomieniu PowerShella, należy należy edytować tzw. pliki profilów. Są to pliki zawierające polecenia uruchamiane razem z programem PowerShell, ale umiejscowione w odpowiedniej lokalizacji – tym razem nie ma potrzeby wskazywania lokalizacji w rejestrze systemowym.

SKOMENTUJ