Dzisiejszy Internet*) obiega informacja o założeniu przez konsorcjum W3C strony webplatform.org. Strona ta ma być próbą stworzenia „całkowitej” dokumentacji wszystkich otwartych standardów sieciowych. Pomoc w tworzeniu  zasobów, poza W3C,   zapowiedziały już tacy giganci jak: Adobe, Apple,